Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngói màu tại Việt Nam bằng chiến lược phát triển bền vững, trên cơ sở xây dựng hệ thống phân phối vững chắc, tiên phong trong đầu tư đổi mới công nghệ.

Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý cho người tiêu dùng, mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và xã hội.