Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

Hiển thị

10:54 - 18/10/2017

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Do việc mở rộng quy mô sản xuất và với mục tiêu, niềm tin trở thành công ty sản xuất ngói màu đứng đầu..

Xem thêm