THÀNH ĐÔNG: Tổ chức khám sức khỏe...

THÀNH ĐÔNG: Tổ chức khám sức khỏe...

17:23 - 18/10/2017

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
THÀNH ĐÔNG: Với tấm lòng "Đền ơn đáp nghĩa"
THANHDONG JSC:"Làm nhiệt tình- chơi hết mình"
Ngôi nhà đẹp hơn khi dùng ngói màu INARI
THÀNH ĐÔNG INARI: Tổ chức lễ tổng kết và tiệc tất niên năm 2017

Công ty sản xuất ngói màu, mang thương hiệu INARI. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu về hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, BLĐ Công ty hiểu rõ sức khỏe của người lao động được xem là yếu tố có tác động rất lớn đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 02/8/2017 Công ty đã hợp tác với Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ trong việc kiểm tra tổng quát sức khỏe cho toàn bộ CBCNV đang làm việc tại Công ty. Do có kế hoạch chu đáo từ sớm nên 100% CBCNV lần lượt theo nhóm, thu xếp công việc tại vị trí của mình đến làm các thủ tục để khám sức khỏe định kỳ và mọi việc diễn ra quy củ, an toàn & thuận tiện.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động này.